«Нарва Транс»

ДатаХозяеваРезультаты ГостиВремя
«Нымме Калью»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«ФКИ Левадия»
«Тулевик»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Флора»
«Вапрус»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Калев»
«Нарва Транс»«Курессааре»
«Пайде»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Таммека»
«Флора»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Вапрус»
«Курессааре»«Нарва Транс»
«Калев»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Тулевик»
«ФКИ Левадия»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Пайде»
«Таммека»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Нымме Калью»
«Железничар»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Железничар»
«Имавере Форсс»«Нарва Транс»
«Вапрус»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Вапрус»
«Нарва Транс»«Флора»
«Пайде»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Таммека»
«Тулевик»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«ФКИ Левадия»
«Нарва Транс»«Курессааре»
«Нарва Транс»«ФКИ Левадия»
«Нымме Калью»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Калев»
«Нарва Транс»«Инфонет»
«Таммека»«Нарва Транс»
«Флора»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Тулевик»
«ФКИ Левадия»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Пайде»
«Калев»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Нымме Калью»
«Курессааре»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Флора»
«Нарва Транс»«ПСК»
«ФКИ Левадия»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Нымме Калью»
«Нарва Транс»«Тулевик»
«Пайде»«Нарва Транс»
«Таммека»«Нарва Транс»
«Нымме Калью»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Левадия»
«Флора»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Таммека»
«Тулевик»«Нарва Транс»
«Пайде»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Маарду»
«Калев»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Вапрус»
«Нымме Калью»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Левадия»
«Нарва Транс»«Флора»
«Тулевик»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Пайде»
«Нарва Транс»«Тарвас»
«Инфонет»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Таммека»
«Нарва Транс»«Вапрус»
«Силламяэ Калев»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Силламяэ Калев»
«Вапрус»«Нарва Транс»
«Таммека»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Инфонет»
«Пайде»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Левадия III»
«Нарва Транс»«Тулевик»
«Нарва Транс»«Нымме Калью»
«Флора»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Сууре-Яаани» Юнайтед
«Левадия»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Пайде»
«Нарва Транс»«Маарду»
«Инфонет»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Таммека»
«Тулевик»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Левадия»
«Нымме Калью»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Вапрус»
«Нарва Транс»«Флора»
«Силламяэ Калев»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Силламяэ Калев»
«Флора»«Нарва Транс»
«Вапрус»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Нымме Калью»
«Левадия»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Тулевик»
«Таммека»«Нарва Транс»
«Нарва Транс»«Инфонет»
«Пайде»«Нарва Транс»